Behandlingsmetoder / Verksamhetsområden

Ortopedisk manuell terapi OMT

Är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi. OMT omfattar diagnostik och behandling av smärta och funktionsnedsättningar från rörelse-och-stödjeorganet, det vill säga smärta från skelett, muskler, leder och nerver. 

I undersökningen utgår man från en helhetssyn och analyserar orsak och uppkomst till smärtan. Behandlingen består av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder. I behandlingen kan mobilisering/manipulation och träning förekomma. Läs mer om OMT här:

Neurologisk rehabilitering.

Här ingår upprättande av neurologiskt status, rehabilitering av funktionsnedsättningar, bedömning och utskrivning av hjälpmedel samt smärtreducerande åtgärder.

Stress och Mental hälsa

Livet innehåller många typer av stress vilket kan leda till kroppsliga besvär. Spända muskler, huvudvärk, trötthet, oro, viktuppgång, sömnbesvär, nedstämdhet och ångest är några exempel. Genom att lära dig avspänning, kroppskännedom eller mindfulness kan du aktivera ditt lugn-och-ro system. Detta reducerar stressens negativa effekter.

Du kan även få hjälp med hälsofrämjande livsstilsförändringar genom motiverande samtal och KBT. Under ett inledande samtal kommer vi tillsammans överens om vilken typ av behandling som bäst kan hjälpa dig.

MDT/McKenziemetoden

MDT Står för Mekanisk Diagnostik och Terapi, även kallad McKenziemetoden. Det är en behandlingsmetod för rygg, nack- och ledsmärta. Metoden utgår från att du själv är aktiv i din egen behandling

Den inledande undersökningen följer en tydlig struktur där du, tillsammans med vårdgivaren, genom frågor och enkla rörelser, kommer fram till en korrekt diagnos och även en plan för behandling. Fysioterapeut med MDT-kunskap kan snabbt avgöra om metoden är effektiv för dig eller inte.

Metoden är spridd över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom en internationell examen i MDT.

Läs mer om McKenziemetoden här.

Motions- och Idrottsskador

Vi rehabiliterar traumatiska skador, överbelastningsskador samt handhar rehabilitering efter idrottsmedicinsk kirurgi.

Diagnostik och rehabilitering sker enligt de senaste vetenskapliga rönen, utifrån gällande vårdprogram samt i samråd med läkare. Vi har mångårig kunskap av idrottsmedicinsk rehabilitering.

Ortopedisk kirurgisk rehabilitering

Vi undersöker och bedömer din funktion inför och efter din ortopediska operation samt handleder dig genom rehabiliteringen.

Akupunktur

Akupunktur är en behandling som har sitt ursprung inom österländsk medicin. Behandlingen utförs
genom att sterila engångsnålar sticks in en bit ner i huden och på så sätt stimulerar till smärtlindring och
muskelavslappning. I Sverige godkändes behandling med akupunktur inom hälso- och sjukvård 1984.
Det huvudsakliga målet med behandlingen är smärtlindring. För mer information om akupunktur här.

FaR fysisk aktivitet på recept

Vi är utbildade och förskriver Fysisk Aktivitet på Recept. Det är en skriftlig ordination av fysisk aktivitet anpassad utifrån dina behov och besvär. Samlad vetenskaplig kunskap visar på att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på många olika sjukdomstillstånd. r.

Artrosskola BOA.

Vi är utbildade i och arbetar enligt nationellt kvalitetsregister länk . Det innebär att vi utbildar och behandlar patienter med artrosrelaterade besvär. Du som patient får lära dig hur du kan påverka din artros och få en ökad kunskap kring dina besvär. För att läsa mer om Artrosskola här.

Tippa Arbetsförmågebedömning.

Vi är utbildade och gör bedömningar av arbetsförmåga hos patienter. Detta genomförs efter remiss från ansvarig husläkare. För mer infromation om Tippa här.