Ditt besök

När du träffar din fysioterapeut för första gången så kommer du att bli intervjuad. Du kommer då att få beskriva vilken/vilka besvär du söker för. Efter det så kommer fysioterapeuten att undersöka dig för att komma fram till orsaken till dina besvär. Tillsammans kommer ni sedan överrens om en gemensam och realistisk målsättning  samt upprättar en åtgärdsplan (vilken behandling som ska genomföras).

Vi använder oss av olika former av behandlingar.  Det kan förekomma att vi blandar olika behandlingar. För närmare presentation av våra olika behandlingsmetoder vänligen se här.